Vihdin Vasemmistoliitto
vasemmisto logo
13.08.2022

Valta kuuluu alueen asukkaille

Yksi uusien hyvinvointialueiden tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa, että ihmiset, kansalaisjärjestöt ja kunnat voivat osallistua hyvinvointialueen päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun. Palveluita tarvitseville ja heidän omaisilleen pitää luoda mahdollisuus vaikuttaa palveluiden kehittämiseen, ja heitä pitää kuulla jo päätösten valmisteluvaiheessa. Lakisääteisten vammais- ja vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston lisäksi tarvitaan osallistavaa johtamista, asukasraateja, kokemusasiantuntijoita, digitaalisia…

Yksi uusien hyvinvointialueiden tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa, että ihmiset, kansalaisjärjestöt ja kunnat voivat osallistua hyvinvointialueen päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun. Palveluita tarvitseville ja heidän omaisilleen pitää luoda mahdollisuus vaikuttaa palveluiden kehittämiseen, ja heitä pitää kuulla jo päätösten valmisteluvaiheessa. Lakisääteisten vammais- ja vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston lisäksi tarvitaan osallistavaa johtamista, asukasraateja, kokemusasiantuntijoita, digitaalisia vaikuttamisalustoja ja muita asukkaita osallistavia välineitä. Ne pitää toteuttaa esteettömästi ja saavutettavasti.

Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluilla on paljon yhtymäkohtia muun muassa kuntien varhaiskasvatuksen, koulutuksen, nuorisotyön, työllisyydenhoidon, asumisen suunnittelun sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kanssa. Nämä yhtymäkohdat on tunnistettava alusta alkaen ja yhteistyölle on luotava toimivat muodot. Myös kansalaisjärjestöyhteistyö on keskeistä. Järjestöjen vapaaehtoistyötä arvostetaan ja sen merkitys palveluiden täydentäjänä tunnustetaan myös tukemalla järjestöjen toimintaa rahallisesti.

Takaisin etusivulle